UNDERVISNING

Ligesom vikingerne der var dygtige håndværkere og drog ud i verden og tog kundskaber med hjem, har jeg rejst rundt i Norden og lært af de gamle håndværkstraditioner.
I 80érne underviste jeg i Norge i bjælkehusbygning (laftekurs). I mit museumsarbejde oplærte jeg militærnægtere og arbejdsledige i tømrerarbejde og arbejdsteknikker.
I Danmark har jeg afholdt flere kurser for sløjdlærerforeningen i bjælkehusbygning og skulpturskæring. Jeg har i en årrække været konsulent for Skovskolen i Nødebo især med henblik på udbredelse af mulighederne i naturlegepladser og anvendelse af gammelt håndværktøj: Barkspade, båndkniv, bredbile, stikøkse, træskærerjern, m.m.
Jeg har også haft besøg af mange (ligesindede) frivillige der ønskede at være og lære i miljøet.
I fremtiden håber at at kunne undervise mere, for i en tid med stadig mere standardisering og automatisering lever kærligheden til det ægte gamle håndværk stadig hos mange unge mennesker og jeg har en del erfaring at øse ud af.